TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI CHÀO ĐÓN ĐÓN HỌC SINH KHỐI 10 NIÊN KHÓA 2022-2025 ĐẾN NHẬP HỌC - Trường THPT Hoàng Mai

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI CHÀO ĐÓN ĐÓN HỌC SINH KHỐI 10 NIÊN KHÓA 2022-2025 ĐẾN NHẬP HỌC

Chủ nhật, ngày 24/07/2022, Trường THPT Hoàng Mai đã tổ chức đón tiếp học sinh khối 10 niên khóa 2022 – 2025 tập trung nhập học.

Tham gia đón tiếp học sinh nhập học có các thầy/cô Ban giám hiệu, Trưởng/phó và chuyên viên các phòng chức năng và các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp.

Trong buổi đón tiếp học sinh nhập học, các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp đã phổ biến cho học sinh các nội dung về: 1) Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; 2) Nội quy công tác học sinh, sinh viên; 3) Quy chế đào tạo, kiểm tra đánh giá; 4) Hệ thống giải pháp quản lý, giáo dục học sinh; 5) Chế độ, chính sách đối với học sinh; 6) Khen thưởng và các hình thức xử lý kỷ luật học sinh có hành vi vi phạm; 7) Cam kết của học sinh với nhà trường (5 không, 5 có).

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm nổi bật của chương trình mới so với chương trình hiện hành là tính định hướng nghề nghiệp rất cao.

Cụ thể, thay vì học nhiều môn như hiện nay, từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

Đồng thời, các em có quyền chọn 5 môn học trong 3 nhóm (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn) gồm: Nhóm Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); nhóm Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Trong đó môn Nghệ thuật có hai phân môn là Âm nhạc và Mỹ thuật, mỗi phân môn sẽ được tính là một môn.

Trong buổi tập trung này, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã hướng dẫn các em học sinh đăng ký lựa chọn tổ hợp bộ môn học, căn cứ vào đăng ký của học sinh nhà trường tiến hành chia lại lớp học theo lựa chọn của học sinh.

Cũng trong ngày nhập trường, một số học sinh tiếp tục bổ sung để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh theo quy định, đồng thời kiểm tra lại các thông tin có liên quan đến từng học sinh (họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, số điện thoại, email,…).

Dưới đây là 1 số hình ảnh học sinh đến nhập trường trong ngày 24/07/2022:

Băng rôn chào đón các em học sinh khối 10 đến nhập trường

Học sinh và phụ huynh đang xem thông tin hướng dẫn về vị trí lớp học

Giáo viên chủ nhiệm lớp phổ biến nội quy, quy chế cho học sinh

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu áp dụng đối với học sinh lớp 10 từ năm nay

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh đăng ký lựa chọn tổ hợp bộ môn học

Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra thông tin đăng ký tổ hợp bộ môn của học sinh

Nhiều phụ huynh cùng ngồi con để nghe giáo viên chủ nhiệm trao đổi các thông tin

Trung tâm Thông tin truyền thông