UBND TP HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai

UBND TP HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

công văn

Kính gửi:

  • Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam – TP Hà Nội;
  • Các Sở, ban, ngành Thành phố
  • Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/04/2023 của Bộ y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2213/BYT-KCB ngày 17/04/2023 của Bộ y tế về việc tăng cường công tác thu du, điều trị ca bệnh Covid-19; nội dung chỉ đạo tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã ngày 17/04/2023. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng/ chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

Xem chi tiết tại đây