UBNDTP HÀ NỘI: BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỐI VỚI GD MẦM NON, GD PHỔ THÔNG VÀ GD THƯỜNG XUYÊN - Trường THPT Hoàng Mai

UBNDTP HÀ NỘI: BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỐI VỚI GD MẦM NON, GD PHỔ THÔNG VÀ GD THƯỜNG XUYÊN

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội:

  1. Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 01/09/2021
  2. Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phối tổ chức khai giảng vào ngày 05/09/2021 (Chủ nhật).
  3. ….

Xem chi tiết quyết định số 3952/QĐ-UBND tại đây