Lễ ra mắt tổ chức Đoàn thanh niên trường - Trường THPT Hoàng Mai