LỄ RA MẮT TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG - Trường THPT Hoàng Mai