BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 NĂM HỌC 2021 - 2022 - Trường THPT Hoàng Mai

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Thời gian: 11h30 phút ngày 05/07/2021

II. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Mai, số 54A2 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

III. Thành phần:

  1. Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Hiệu trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn
  3. Ông Nguyễn Phúc Chính, Bí thư đoàn trường – Trưởng ban Thanh tra
  4. Bà Nguyễn Thùy Vân, Kế toán
  5. Bà Mai Thúy Quỳnh, Thư ký Hội đồng

….

Xem chi tiết biên bản tại đây

Phụ lục: