Hà Nội vẫn duy trì dạy học trên truyền hình - Trường THPT Hoàng Mai

Hà Nội vẫn duy trì dạy học trên truyền hình

Ngày 4/5, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội quay trở lại trường. Tuy nhiên, để hỗ trợ tối đa cho học sinh trong việc học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn duy trì việc tổ chức học trên truyền hình cho các em…

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến cáo, học sinh có thể kết hợp giữa việc học tập trực tiếp ở trên lớp với việc học trên truyền hình để tăng hiệu quả học tập.

Lịch học cụ thể trên các kênh, theo từng lớp, từng môn như sau:

Linh Hương