HỘI THI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TÀI NĂNG, DUYÊN DÁNG NĂM 2022 - Trường THPT Hoàng Mai