HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI THPT NĂM 2021 - Trường THPT Hoàng Mai

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI THPT NĂM 2021

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021-TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (BGDĐT) (gọi tắt là quy chế thi)…; Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành giáo dục mầm non (CĐSP) của Bộ GDĐT ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 (gọi tắt là quy chế tuyển sinh)…; Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các Phòng GDĐT và các trường THPT (công lập, ngoài công lập), các trường hiệp quản, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) (gọi chung là các trường phổ thông) về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Xem chi tiết tại đây