NÂNG CAO Ý THỨC HỌC TẬP, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH - Trường THPT Hoàng Mai

NÂNG CAO Ý THỨC HỌC TẬP, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Ngày 4-5, cùng với học sinh cả nước, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại trường học sau 3 tháng phải nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các nhà trường đã tăng cường nhiều biện pháp quản lý bảo đảm vừa dạy học tốt, vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Trong khi đó, chính quyền cơ sở cùng lực lượng đoàn thanh niên cũng vào cuộc để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bên ngoài các trường học.