Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, ATGT trong những tháng cuối năm học 2019 - 2020 - Trường THPT Hoàng Mai