THI TRANG PHỤC TỰ CHỌN - HỘI THI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG NĂM 2022 - Trường THPT Hoàng Mai