THPT Hoàng Mai: Tổ chức thi thử lớp 10 THPT ngày 25/04/2021 - Trường THPT Hoàng Mai