Công văn số 5482 của Sở GDĐT v/v chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT - Trường THPT Hoàng Mai