THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT, ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công điện số 02/CĐ-UBND, hồi 23g00’ ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 356/SGDĐT-GDPT, ngày 31/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19;

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của học sinh trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, Nhà trường quyết định tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet các môn văn hóa cho học sinh các lớp khối 10, 11 và khối 12 từ thứ hai, ngày 01/02/2021. Cụ thể như sau:

 Xem chi tiết tại đây