Công văn về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành GDĐT Hà Nội - Trường THPT Hoàng Mai

Công văn về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành GDĐT Hà Nội

công văn

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo số 585/TB-VP ngày 21/12/2020 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021; công văn số 11269/VP-KGVX ngày 30/12/2020 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau:

Xem chi tiết tại đây: