DS THÍ SINH DỰ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NGÀY 25/04//2021 - Trường THPT Hoàng Mai

DS THÍ SINH DỰ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NGÀY 25/04//2021

Thời gian & môn thi:

Ngày thi   Buổi thi Thời gian thi Môn thi  Thời gian làm bài thi
 Chủ nhật 25/04/2021  

Sáng

 

08:00 – 10:00 Ngữ văn 120 phút
  10:30 – 11:30 Ngoại ngữ  60 phút
 

Chiều

 

13:30 – 15:30 Toán  120 phút
16:00 – 17:00 Lịch sử 60 phút

Địa điểm:

Trường THPT Hoàng Mai, số 54A2 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Xem danh sách thí sinh chi tiết  tại các phòng thi ở các link bên dưới:

Phòng thi bổ sung

Phòng thi 1 (sửa đổi) I Phòng thi 2 I Phòng thi 3 I Phòng thi 4 I Phòng thi 5Phòng thi 6 I Phòng thi 7 I Phòng thi 8 I Phòng thi 9 I Phòng thi 10Phòng thi 11 I Phòng thi 12 I Phòng thi 12A I Phòng thi 13 I Phòng thi 14 I Phòng thi 15Phòng thi 16 I Phòng thi 17 I Phòng thi 18 I Phòng thi 19 I Phòng thi 20Phòng thi 21 I Phòng thi 22 I Phòng thi 23 I Phòng thi 24 I Phòng thi 25Phòng thi 26 I Phòng thi 27 I Phòng thi 28 I Phòng thi 29 I Phòng thi 30Phòng thi 31 I Phòng thi 32 I Phòng thi 33 I Phòng thi 34 I Phòng thi 35 I Phòng thi 36 I Phòng thi 37 I Phòng thi 38 I Phòng thi 39 I Phòng thi 40Phòng thi 41 I Phòng thi 42 I Phòng thi 43 I Phòng thi 44 I Phòng thi 45 I Phòng 46 I Phòng 47Phòng 48 I Phòng 49 I Phòng 50 I Phòng 51 I Phòng 52