THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

1. Ngày thi: Chủ nhật, ngày 05/05/2019.

2. Môn thi, hình thức thi và thời gian thi:

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Ngữ văn

Tự luận

 8h – 10h

Ngoại ngữ

Tự luận và trắc nghiệm

 10h30′ – 11h30′

Toán

Tự luận 

13h30′ – 15h30′

Lịch sử

Trắc nghiệm

16h – 17h

3. Danh sách phòng thi và số báo danh:

Phòng 01

Phòng 11

Phòng 21

Phòng 02

Phòng 12

Phòng 22

Phòng 03

Phòng 13

Phòng 23

Phòng 04

Phòng 14

Phòng 24

Phòng 05

Phòng 15

Phòng 25

Phòng 06

Phòng 16

Phòng 26

Phòng 07

Phòng 17

Phòng 27

Phòng 08

Phòng 18

Phòng 28

Phòng 09

Phòng 19

Phòng 29

Phòng 10

Phòng 20

Phòng 30

4. Sơ đồ phòng thi:


Lưu ý:
– Thí sinh mang theo bút chì 2B để làm bài thi môn trắc nghiệm.

– Thí sinh bắt đầu nhận phiếu dự thi vào 15h ngày 02/05/2019 tại phòng 100 nhà B, 54A2 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hỗ trợ thắc mắc thi thử vào lớp 10 – Hotline 24/7: 0985 666 750