HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 11 TẠI TUYÊN QUANG, THÁI NGUYÊN( ĐỢT II, ĐỢT III) - Trường THPT Hoàng Mai

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 11 TẠI TUYÊN QUANG, THÁI NGUYÊN( ĐỢT II, ĐỢT III)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 – 2020, trong 04 ngày, 15 – 16/11/2019  và 22 – 23/11, Trường Trung Học Phổ Thông Hoàng Mai đã tổ chức cho 688 học sinh các lớp khối 11 THPT tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo đợt II và đợt III, thăm di tích lịch sử, văn hóa, sinh thái, gắn với thực tiễn giáo dục tích hợp liên môn tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn tham quan  trên đường đến lán Nà Nưa

      Trong 02 ngày tham gia hoạt động trải nghiệm mỗi đợt, học sinh được thăm Khu di tích lịch sử văn hóa Tân Trào, Đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào, Lán Nà Nưa – nơi ở và làm việc của Bác Hồ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945 chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa, nghe thuyết minh về căn cứ địa cách mạng của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đồng thời thăm khu di tích ATK Định Hóa – Thái Nguyên. Sau đó, thăm khu di tích lịch sử Nha công an Trung ương tại Sơn Dương – Tuyên Quang,

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trải nghiệm thực tế của học sinh:

Hoạt động trải nghiệm thực tế đã góp phần giáo dục các em học sinh có thêm những kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa Việt Nam: Các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng, các danh lam thắng cảnh,… Là sân chơi bổ ích để các em có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, ý thức kỷ luật trong việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm, đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể để hoàn thiện mình và trở thành người học sinh tốt hơn, nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo động lực cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường.

 

Trung tâm Thông tin truyền thông