HỌP PHỤ HUYNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - Trường THPT Hoàng Mai

HỌP PHỤ HUYNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, ngày 12 tháng 07 năm 2020, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã phối hợp với Trường THPT Hoàng Mai tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10 và 11 trung học phổ thông – hệ đào tạo hai văn bằng (mô hình 9+) học kỳ II năm học 2019 – 2020. Chủ trì cuộc họp phụ huynh là giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Tại cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các bậc phụ huynh những nội dung chính như sau:

  1. Thông báo kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II và cả năm học 2019 – 2020 của từng học sinh khối kiến thức văn hóa chương trình THPT, bao gồm: Điểm kiểm tra học kỳ II của các môn; điểm trung bình học kỳ II của các môn; điểm trung bình học kỳ II và cả năm; xếp loại học lực học kỳ II và cả năm; xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và cả năm.
  2. Thông báo kết quả học tập học kỳ II và cả năm học 2019 – 2020 của từng học sinh khối kiến thức nghề chương trình giáo dục nghề nghiệp.
  3. Thông báo danh sách học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2019 – 2020
  4. Thông báo tình hình chấp hành Nội quy, Quy chế của từng học sinh trong học kỳ II và cả năm.
  5. Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2019 – 2020 và kế hoạch năm học mới 2020 – 2021 đối với từng khối lớp.

Theo thống kê, số phụ huynh học sinh khối 10 dự họp (buổi sáng) đạt tỷ lệ trên 78% và số phụ huynh học sinh khối 11 dự họp (buổi chiều) đạt tỷ lệ trên 79%.

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp:

Phụ huynh khối 10 tham gia cuộc họp.

Phụ huynh khối 10 tham gia cuộc họp.

Phụ huynh khối 10 tham gia cuộc họp.

Phụ huynh khối 11 tham gia cuộc họp.

Phụ huynh khối 11 tham gia cuộc họp.

Phụ huynh khối 11 tham gia cuộc họp.

Cuộc họp phụ huynh đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, thể hiện sự gắn kết, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, cùng chăm lo việc quản lý, giáo dục học sinh học tập và rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và nhân cách.

_Trung Tâm Thông Tin Truyền Thông_