LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022: ĐẶC BIỆT VÀ GIÀU CẢM XÚC - Trường THPT Hoàng Mai

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022: ĐẶC BIỆT VÀ GIÀU CẢM XÚC

Sau chương trình khai giảng trực tiếp trên truyền hình, Nhà trường chuyển sang chương trình khai giảng được tổ chức riêng theo từng lớp qua phần mềm google meet.

Thực hiện Công văn số 3016/SGDĐT-VP, ngày 26/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022, sáng ngày 05/09/2021, Trường THPT Hoàng Mai đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Từ 07g30’ đến 08g30’ sáng Chủ nhật, ngày 05/09/2021, toàn thể học sinh các lớp khối 10, khối 11 và 12 đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc theo dõi Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 của Thành phố được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Sau khi kết thúc Lễ khai giảng trực tiếp trên truyền hình, Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 cho học sinh từng lớp, theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Google meet; có sự tham dự của Ban Đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh các lớp.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã đọc diễn văn khai giảng Năm học mới của Hiệu trưởng. Din văn khai ging Năm hc mi ca Hiu trưởng có đon viết:

“Năm hc 2020 2021 va qua, là năm hc din ra trong điu kin dch bnh COVID-19 din biến hết sc phc tp, khó lường, Nhà trưởng t chc dy hc trc tuyến qua Internet, vì vy đã gp không ít khó khăn, thách thc; nhưng nh s quan tâm ch đạo kp thi ca Hi đồng qun tr, s phi hp cht ch ca Ban Đại din Cha m hc sinh, s nhit tình, tâm huyết ca tp th sư phm nhà trường, đặc bit là s c gng, ý thc t giác vươn lên trong hc tp, rèn luyn đạo đức tác phong ca các em hc sinh, nên Nhà trường đã đạt được mc tiêu kép, va phòng chng dch bnh COVID-19 tt, va đảm bo nâng cao cht lượng giáo dc toàn din, vì vy, đã hoàn thành xut sc nhim v năm hc, làm nn tng, to thế và lc mi cho năm hc mi 2021 2022….

“Phát huy nhng thành tu đã đạt được và khc phc mt s đim còn hn chế ca năm hc qua, trong năm hc mi 2021 2022, Nhà trường tp trung mi ngun lc, bng nhiu gii pháp thiết thc và hiu qu, cùng vi s n lc, tn ty, tt c vì hc sinh thân yêu ca các thy giáo, cô giáo, nhà trường s tng bước nâng cao cht lượng giáo dc toàn din theo định hướng phát trin phm cht và năng lc cho hc sinh, tiếp tc thc hin ch đề xuyên sut ca năm hc mi này là“Dy tht, hc tht, thi tht và cht lượng tht.

Trong buổi sinh hoạt trực tuyến này, nhiều nội dụng đã được giáo viên chủ nhhiệm triển khai đến phụ huynh và các em học sinh như: Phổ biến kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2021-2022; giai đoạn dạy học trực tuyến qua Internet và giai đoạn dạy học trực tiếp tại trường; Phổ biến quy định dạy học trực tuyến qua Internet; Phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phổ biến nội dung bản cam kết “5 không, 5 có”; Đánh giá tình hình và kết quả học tập, rèn luyện, cũng như những hạn chế, tồn tại, và các giải pháp khắc phục năm học 2020-2021 (cả nghề nghiệp và văn hóa); Phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu về học tập, rèn luyện năm học 2021-2022; Trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến (học sinh, phụ huynh, ban Đại diện CMHS,…);….

Lễ khai giảng Năm học mới 2021 – 2022 đã diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy Lễ khai giảng năm nay đã diễn ra thật đặc biệt, nhiều cảm xúc và chưa từng có.

Dưới đây là mt s hình nh đầy cảm xúc trong l khi ging trc tuyến đặc biệt này:

Lễ khai giảng năm học mới năm nay của Hà Nội được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương,đọc thư của Chủ tịch nước gửi Ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới

Cô giáo chủ nhiệm và các học sinh chăm chú theo dõi Lễ khai giảng qua đài truyền hình

Sau chương trình khai giảng trực tiếp trên truyền hình, Nhà trường chuyển sang chương trình khai giảng được tổ chức riêng theo từng lớp qua phần mềm google meet.

Một số nội dung chính đã được triển khai trong chương trình khai giảng của nhà trường

Hình ảnh sinh hoạt trực tuyến của lớp 12A17

Hình ảnh sinh hoạt trực tuyến của lớp 12B9

Hình ảnh sinh hoạt trực tuyến của lớp 11A8

Hình ảnh khai giảng trực tuyến lớp 10D