THÔNG BÁO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XEM XÉT MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC TRỞ LẠI - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XEM XÉT MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC TRỞ LẠI

Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành giáo dục. Kế hoạch năm học, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đào tạo; ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh, sinh viên…Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ với khó khăn, trở ngại của học sinh, sinh viên và giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

Xem chi tiết tại đây