THÔNG BÁO V/v TIẾP TỤC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO V/v TIẾP TỤC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên, đồng thời đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021, Nhà trường quyết định tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet các môn văn hóa cấp THPT cho học sinh các lớp khối 10, 11 và khối 12, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại:

Trang 1

Trang 2