THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai