THPT HOÀNG MAI, HÀ NỘI - NƠI GIEO MẦM TRI THỨC - Trường THPT Hoàng Mai