Họp phụ huynh học kỳ II năm học 2019 - 2020 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 14/07/2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, ngày 12 tháng 07 năm 2020, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã phối hợp với Trường THPT Hoàng Mai tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10 và 11 trung học phổ thông – hệ đào tạo hai văn bằng (mô hình 9+) học kỳ II năm […]