kế hoạch năm học 2020 - 2021 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 17/05/2021

BỘ GD ĐT: TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 – 2021

Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 vào đúng thời điểm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đang chuẩn bị kết thúc năm học, các địa phương đã chủ động, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học để vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa hoàn thành năm học 2020-2021.