Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 21/02/2020

HÀ NỘI PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 18/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Theo đó, UBND thành phố quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Đồng thời, giao thủ trưởng, các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các […]