Xây dựng văn hóa học đường Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 04/01/2019

XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TẠO MÔI TRƯỜNG DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC

Xây dựng văn hóa học đường là yếu tố then chốt để phát triển các nhà trường. Văn hóa trường học lành mạnh, tích cực sẽ là yếu tố thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phòng ngừa các hành vi lệch chuẩn, tạo động lực cho cả người dạy và người học. Xây dựng văn hóa học đường là yếu […]