THCS Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 22/01/2021

NHỮNG CON ĐƯỜNG HƯỚNG NGHIỆP KHÔNG MANG TÊN “ĐẠI HỌC”

Các chuyên gia khuyến cáo, trong một xã hội thừa lao động nhưng vẫn thiếu thợ lành nghề như thời gian qua, việc lựa chọn được hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân chính là tạo ra lợi thế cho người học.