điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với Covid-19 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Tư 03/02/2021

Bộ Giáo dục Đào tạo: Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19

Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau: