Cuộc thi lái xe ô tô an toàn Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Năm 05/04/2018

SINH VIÊN HÁO DỨC VỚI CUỘC THI “LÁI XE Ô TÔ AN TOÀN”

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển ô tô trong sinh viên đồng thời khuyến khích phong trào tìm hiểu về ATGT và góp phần giảm thiểu TNGT trong độ tuổi thanh niên và cộng đồng, cuộc thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn” chỉ vừa mới […]