Tổ chức thi thử Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 06/05/2019

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Nhằm giúp học sinh tiếp cận với phương thức thi, nội dung thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng như đánh giá đúng năng lực của bản thân, từ đó các em học sinh sẽ có định hướng phấn đấu trong học tập, chọn trường thi phù hợp với khả năng trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 trên […]