Thư viện trong trường học Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 12/02/2019

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH THƯ VIÊN MỞ TRONG TRƯỜNG HỌC

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có khoảng 364 thư viện tại các trường học. Ðầu năm 2019, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh đã có quyết định công nhận 26 thư viện tiên tiến và bảy thư viện xuất sắc. Trong đó, thư viện Trường THCS Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) được xây dựng theo mô hình thư viện […]