Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Năm 05/08/2021

BỘ GD&ĐT BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 4/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký quyết định Số 2551/QĐ-BGDĐT, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó quy định, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày […]