thay đổi cách xếp loại học sinh Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 23/08/2021

VÌ SAO BỘ GD-ĐT BỎ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC LỰC GIỎI, KHÁ, TRUNG BÌNH VÀ YẾU?

Thay vì xếp loại học lực Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém như Thông tư 58, thì Thông tư 22 đánh giá sự phát triển năng lực của người học với 4 mức “Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt”. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở […]