Văn hóa ứng xử học đường Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 19/10/2018

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC: CÁI CHƯA ĐẸP LU MỜ CÁI ĐẸP?

Trước những vấn đề gây bức xúc trong xã hội về cách ứng xử giữa thầy, cô giáo và học trò thời gian qua, Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) đã xây dựng Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025 trình Chính phủ để lấy ý kiến rộng khắp nhằm lấy lại quy chuẩn văn […]