chào cờ đầu tuần Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 05/04/2021

Lễ chào cơ đầu tuần tháng 04/2021 học sinh các lớp khối 11 THPT và hệ 2 văn bằng

Sáng thứ hai, ngày 05/04/2021, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai đã trang trọng tổ chức Lễ chào cờ tuần đầu tháng 04/2021 cho toàn thể học sinh các lớp khối 11 hệ THPT và hệ hai văn bằng (mô hình 9+). Chào cờ và hát Quốc ca Tham dự Lễ chào cờ tuần đầu tháng 04/2021 […]
Thứ Ba 06/04/2021

Lễ chào cờ đầu tuần tháng 04/2021 học sinh các lớp khối 10 hệ 2 văn bằng và THPT

Sáng thứ ba, ngày 06/04/2021, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai đã trang trọng tổ chức Lễ chào cờ tuần đầu tháng 04/2021 cho toàn thể học sinh các lớp khối 10 hệ hai văn bằng (mô hình 9+) và hệ THPT.