Giải bóng đá nam mini 2023 - 2024 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 06/10/2023

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và đoàn kết cho học sinh, sinh viên, ngày 04/10/2023, Trường THPT Hoàng Mai đã phối hợp với Trường Cao đẳng công thương Hà […]