hướng dẫn cấp GCN hoàn thành chương trình GDPT Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 16/04/2021

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về quy định mẫu giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT); Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và sửa đổi bổ […]