Chất lượng giáo dục thực tế Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Tư 06/07/2022

BIÊN BẢN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023

I. Thời gian: 10h00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2022 II. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Mai (Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) III. Thành phần: Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Hiệu trưởng Bà Nguyễn Thị Chúc, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Ông Nguyễn Phúc Chính, Phó hiệu trưởng Bà Nguyễn Thùy Vân, Kế toán Bà Mai Thúy […]
Thứ Ba 27/12/2022

THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2020 – 2021

Thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2020 – 2021 của trường THPT Hoàng Mai Chất lượng giáo dục năm học: 2020-2021 (Tải File đính kèm 1)