Nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2020 - 2021 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 22/09/2020

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Thực hiện chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo( GDĐT) về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục; Công văn số 3414/BGDĐT – GDTrH ngày 04/09/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2020 […]