chống dịch covid 19 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Năm 29/04/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Để đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid trong thời gian gần đây, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: