Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 03/12/2019

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 11 TẠI TUYÊN QUANG, THÁI NGUYÊN( ĐỢT II, ĐỢT III)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 – 2020, trong 04 ngày, 15 – 16/11/2019  và 22 – 23/11, Trường Trung Học Phổ Thông Hoàng Mai đã tổ chức cho 688 học sinh các lớp khối 11 THPT tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo đợt II và đợt III, thăm di tích lịch sử, văn hóa, […]
Thứ Tư 11/11/2020

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO: Ý NGHĨA – BỔ ÍCH VÀ THIẾT THỰC

  Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2020 – 2021, trong 04 ngày, từ ngày 04 đến ngày 07/11/2020, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai đã tổ chức 02 đợt, mỗi đợt 02 ngày cho 772 học sinh các lớp khối 11 THPT và hệ đào tạo 02 văn bằng tham gia […]