UBND thành phố Hà Nội Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Năm 20/04/2023

UBND TP HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kính gửi: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam – TP Hà Nội; Các Sở, ban, ngành Thành phố Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Thực hiện Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/04/2023 của Bộ y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2213/BYT-KCB ngày 17/04/2023 của Bộ y tế về việc […]