thi tốt nghiệp THPT Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 07/08/2020

PHUN THUỐC KHỬ KHẨN CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020: AN TOÀN, NGHIÊM TÚC, ĐÚNG QUY CHẾ

Căn cứ công văn số 2832/BGD ĐT-QLCL, ngày 30/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Căn cứ công văn số 2495/HDLN: YT-GDĐT, ngày 04/08/2020 của liên ngành Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn liên ngành về công […]
Thứ Ba 11/05/2021

THÍ SINH MẮC COVID-19 SẼ ĐƯỢC XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP

Thí sinh mắc Covid-19 phải điều trị, không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo quy chế hiện hành sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Hiện nay, đã có một số học sinh lớp 12 mắc Covid-19. Về mặt thời gian, chỉ còn hơn một tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra, dự kiến là vào ngày 7-8/7.