Bạo lực học đường Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Năm 15/03/2018

HÀ NỘI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017-2021

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1763/VP-KGVX về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2017-2021. Tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, […]