Tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 05/03/2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 – 2025

1. CHỈ TIÊU, TỔ CHỨC LỚP HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 1.1. Chỉ tiêu: 15 lớp 10 1.2. Tổ chức lớp học: Lớp học từ 35 đến dưới 45 học sinh; Các lớp: Lớp tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung; Lớp đào tạo chuyên sâu GILF (Có thông báo tuyển sinh riêng)  1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét […]