điều chỉnh lịch học Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 28/02/2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN LINH HOẠT PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 570/UBND-KGVX ngày 27/02/2022 của UBND Thành phố về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện/ thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng/ chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến UBND các quận, […]