Phun thuốc khử khuẩn Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 07/08/2020

PHUN THUỐC KHỬ KHẨN CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020: AN TOÀN, NGHIÊM TÚC, ĐÚNG QUY CHẾ

Căn cứ công văn số 2832/BGD ĐT-QLCL, ngày 30/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Căn cứ công văn số 2495/HDLN: YT-GDĐT, ngày 04/08/2020 của liên ngành Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn liên ngành về công […]