Cam kết chất lượng giáo dục Archives - Trường THPT Hoàng Mai

Cam kết chất lượng giáo dục THPT Hoàng Mai năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Thứ Tư 06/07/2022

BIÊN BẢN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023

I. Thời gian: 10h00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2022 II. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Mai (Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) III. Thành phần: Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Hiệu trưởng Bà Nguyễn Thị Chúc, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Ông Nguyễn Phúc Chính, Phó hiệu trưởng Bà Nguyễn Thùy Vân, Kế toán Bà Mai Thúy […]
Thứ Ba 10/01/2023

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THPT HOÀNG MAI NĂM HỌC 2022-2023

Cam kết chất lượng giáo dục THPT Hoàng Mai năm học 2022-2023 (Tải File đính kèm)